Zabytkowy spichlerz rozebrany

Zabytek trzeba było pilnie wyburzyć, zagrażał pieszym i kierowcom.

Budynek, który stał przy ulicy Rzecznej został zgłoszony do rozbiórki w maju. Czekano do uprawomocnienia się decyzji starosty. Ulica nie była zamknięta dla ruchu, co stanowiło niemały problem dla ekipy rozbiórkowej, tym nie mniej, nie używając ciężkiego sprzętu udało się niebezpieczny budynek zrównać z ziemią.