Ruszyły kontrole opłat abonamentu RTV

Zaczęła się wielka “nagonka” na tych, którzy oglądają telewizję, słuchają radia, ale nie płacą abonamentu

Ile można zapłacić? Kara to 681 zł!!! Wiadomo, że abonament musi płacić każdy, kto ma w mieszkaniu, w domu odbiornik telewizyjny ewentualnie tylko radio.
Tak się raczej nie zdarza, telewizję odbieramy z reguły wszyscy.
Po zakupie odbiornika należy go zarejestrować w ciągu 14 dni i wnosić wyznaczone opłaty abonamentu. Za samo radio 7 zł, za TV lub TV i radio 22,70 zł/mc.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest prawie siedem milionów abonentów, ale płaci tylko 1,4 mln. W tym duża część jest zwolniona z opłaty, prawie połowa, a pozostali po prostu nie płacą. To był powód zasilenia Polskiej Telewizji Radia sumą 2 miliardów, pieniądze te miały być rekompensatą.
Trochę to dziwi ponieważ TV1 i TV2 emitują spoty reklamowe, więc mają zapewne niemałe z tego tytułu wpływy.
Był czas, że niepłacący abonamentu byli bezkarni. To się zmieniło i wiele osób zapłaciło zaległe, niestety wyliczone sumy są ogromne. I tu uwaga dla tych, którzy przeprowadzili się, zmienili miejsce zamieszkania. Może się okazać, że naliczone kary dotyczą starych adresów, gdzie nie dokonano wyrejestrowania.

Jeżeli kontroler stwierdza, że oglądamy TV bez rejestracji sprzętu może natychmiast nałożyć karę w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej! Obowiązującej jeszcze w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.