Wielka Armia pod Kołobrzegiem w 1807 roku. Barwa i broń (cz.1)

W Kołobrzeskim Muzeum Patria Colbergiensis, Ireneusz Piecyk – historyk, przedstawił prezentację o umundurowaniu i uzbrojeniu wielonarodowościowej Wielkiej Armii Napoleona. Nagranie i montaż – Marek Kawęcki.