Tour de Konstytucja w Kołobrzegu

Na Skwerze Pionierów pojawiło się 100, 120 osób

Z projektem można się zapoznać na stronie: https://tour-de-konstytucja.pl

Główne cele:
Przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej.
Propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich.
Propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE
Promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie idei wolontariatu.

Tour de Konstytucje wspiera m. in. Gazeta Wyborcza i Zbigniew Hołdys. Lokalnie KOD Kołobrzeg, Strajk Kobiet Kołobrzeg.