Skrzydlate atrakcje w Kołobrzegu

Morskie ptactwo jest niewątpliwie wielką atrakcją dla turystów

Bywa, że zupełnie nie boją się ludzi, spacerują na alejach, szukają pożywienia. W okresie lęgowym bywają hałaśliwe i bronią swoich gniazd. Zdarza się, że lotem szybującym próbują przegnać intruzów. Szukanie pożywienia bywa jednak problemem dla służb porządkowych. Zainstalowano już w Kołobrzegu nowe kosze, które teoretycznie powstrzymują duże ptaki od wybieranie śmieci i rozrzucania wokół. Wczoraj taki oto obraz, jak na naszym zdjęciu powyżej…

Jak widać koszt tego typu nie stanowi problemu dla głodnych ptaków. Niechby chociaż posprzątały po sobie!