Senioralia. Kołobrzeg 2017

Dzisiaj zakończyły się V Kołobrzeskie Senioralia.

Na otwartej scenie wystąpiły zespoły wokalne i taneczne. Dwudniowa impreza była okazją do spotkań różnych grup z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z wielu miast. Na widowni komplet widzów, którzy spontanicznie nagradzali oklaskami wykonawców. W Kołobrzegu wystąpili gościnnie:  Zespół Śpiewaczy „Jagienki” z Bogdańca, zespoły taneczne„Gracja” i „Volare” z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej, zespół śpiewaczy ANIMANDO Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie, chór żeński „Kanon” i  zespół taneczny „Arabeska” ze Szczecina, zespół taneczno-teatralny Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barlinku, Zespół Śpiewaczy „Maliny” z Golczewa. Nie zabrakło również reprezentantów gospodarzy V Senioraliów – Dni Seniora czyli zespołu śpiewaczego RETROWIANKI z  UTW w Kołobrzegu.

seniorabilia-kolobrzeg-2017-rck koncert seniorabilia-kolobrzeg-2017-rck-2