Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza konkurs na oferty programu polityki zdrowotnej

Chodzi o seniorów. Będą z nich mogli korzystać ci, którzy ukończyli min. 60 lat. Oferty należy składać do 30 sierpnia 2021.
Zabiegi dla seniorów mają być bezpłatne. Rehabilitacja rozpoczyna się już we wrześniu.

Więcej informacji:

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Ogloszenie_624494.pdf
DODAJ OFERTĘ

Reklama. Promocje.