Od dzisiaj można organizować duże imprezy plenerowe

W kołobrzeskim amfiteatrze rusza pełną parą fala koncertów

W imprezach plenerowych może uczestniczyć więcej niż 150 osób, jednakże pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. I ta zasada będzie nam jeszcze prawdopodobnie towarzyszyć bardzo długo.

Kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe – od 20 czerwca 2020 r. wg następujących zasad:

Udostępnienie do 50 proc. liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”)
obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia.

Obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez) – od 20 czerwca 2020 r.:
Udostępniać można do 25 proc. liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie.
Jeżeli miejsca nie będą wyznaczone na widowni należy zachować odległość dwóch metrów pomiędzy widzami.
obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia.

Otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe gdzie nie ma żadnych miejsc siedzących w tradycyjnym znaczeniu) – od 17 lipca 2020 r.:
Należy zapewnić co najmniej 5 m kw. na osobę.
Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
Należy wyznaczyć znakami poziomymi miejsca dla publiczności uwzględniające zachowanie dystansu.
Nakazuje się konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób.
Nakazuje się wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

UWAGA: Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:
– osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia
– osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.