Nowy dom dla bezdomnych zwierząt

Jak informuje prezydent miasta, Anna Mieczkowska, ustalono nową lokalizację na schronisko

Chodzi o działkę o powierzchni 4,1 ha. Teren, jak widać na zdjęciu satelitarnym, jest położony przy trasach komunikacyjnych i oddalony od zabudowań ponad 600 m. Jest własnością Skarbu Państwa, mieści się w Rościęcinie. Podjęta uchwała był efektem wielu rozmów i analiz.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest dysponentem terenu uzyskał pozytywne opinie w kwestii wody i położenia geologicznego.
Gmina Kołobrzeg przystąpiła do procedury planistycznej.
Być może bezdomne zwierzęta będą miały w niedalekiej przyszłości godne warunki bytowania i do ewentualnych odwiedzin.