Nowe opłaty za wywóz śmieci

Rada Miasta zatwierdziła dzisiaj uchwałą nową metodę naliczania opłat za wywóz odpadów

Opiera się na ilości zużytej wody. Zaproponowano stawkę 10,50 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody. Przegłosowano także wyższe zwolnienie z opłaty – 3,50 zł za metr zużytej wody w przypadku rodzin wielodzietnych, z Kartą Dużej Rodziny i dla tych z najniższymi dochodami.
Te stawki będą obowiązujące w przypadku segregacji. Jeżeli mieszkańcy tego nie będą robić opłatę się pomnoży razy dwa.
Informacje szczegółowe o prawidłowej segregacji można zobaczyć na filmie w internecie