Nowe boisko wielofunkcyjne w Karlinie

5 grudnia 2018 o burmistrz Karlina Waldemar Miśko podpisał z wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem umowę dot. projektu pn. “Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Mieleńskiej Lokalnej Grupy Działania.
Przedmiotem operacji będzie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe, piłkochwyty, ciągi piesze) w miejscowości Gościnko oraz budowa dwóch placów zabaw w miejscowościach Karlinko oraz Syrkowice.
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pogratulował pozyskania środków przez gminę na tak ważną inwestycję: Cieszę się że takie obiekty powstają, bo one służą nie tylko zabawie, ale również integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zawsze są czymś takim pozytywnym, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Burmistrz Karlina wspomniał, że również w innych miejscowościach powstaną nowe place zabaw. Gmina Karlino należy do dwóch Lokalnych Grup Działania – Mieleńskiej Rybackiej, dzięki której uda się zrealizować ten projekt, ale również: “Siły w Grupie” z siedzibą w Gościnie, w ramach której liczymy na kolejne dofinansowanie.

Planowana inwestycja polega na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego łączącego w sobie dwie dyscypliny sportowe: koszykówkę i piłkę siatkową. Będzie to boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Planowane do realizacji boisko będzie tworzyć trapez o wym. 25,04/22,71 x 12,00 m.
Całkowita wartość projektu to: 352 941,18 zł
Dofinasowanie wyniesie: 300 000 zł.