Noc Bibliotek. „Śledź”… Bibliotekę

IV wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbyło się w sobotę, 9 czerwca 2018 r. Wszystkie, w lokalnych mediach, zapraszały swoich czytelników do odwiedzin i brania udziału w bogatych programach.
Była to akcja, która w niekonwencjonalny sposób promowała czytanie książek, polecała czytelnikom miejscowe księgozbiory. Kołobrzeska Biblioteka również przygotowała bardzo ciekawy program:

Morskie Opowieści z Teatrem Katarynka – spektakl oraz animacje dla dzieci; godz. 17.00 – 20.00
Kiermasz „Nie tylko pomorskie tradycje” – Izba Twórczości Swobodnej ,,Scrapbiniec” – Drzonowo. „Młodzi Duchem” Klub Seniora Gminy Kołobrzeg, od godz. 18.00
Parsętą do Morza – wystawa prac Kołobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Godz. 18.00
Sahara: Pustynia niejedno ma imię – spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem. Godz. 18.30
Meksyk – podróżnicze refleksje Marty Pieprzyk, ok. 20.00
Śledzik… Jak dawniej bywało – degustacja – potrawy wg dawnych receptur Laboratorium Pomysłów oraz współczesne Nordfish-Foodmark z Charzyna. ok. godz. 21.00
Kołobrzeska piosenka – koncert Janusza Strugały, ok. godz. 21.30
Nawigacja wczesnośredniowieczna – opowieści Jarosława Bogusławskiego.

Wszystkie pozycje zainteresowały czytelników i mieszkańców Kołobrzegu.
Poniższa mapa obrazuję graficznie liczbę bibliotek, które brały udział w akcji, było ich prawie 2 tysiące!
Okazało się, że były także z Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii.