Konferencja prasowa Prezydent Miasta Anny Mieczkowskiej

“Same kobiety!” – takie komentarze artykułowano na uroczystej konferencji prasowej, zwołanej przez nową prezydent miasta Kołobrzeg – Annę Mieczkowską.

Przedstawiła plany na najbliższe sto dni urzędowania, także swoich przyszłych, najbliższych współpracowników. To właśnie z nimi realizowany będzie program na rzecz rozwoju miasta i zabezpieczanie potrzeb jego mieszkańców. Jak stwierdziła: skończył się czas obietnic, nadszedł czas działania i ich spełniania. Ewa Pełechata, Monika Foremna-Pilarska, Ilona Grędas-Wójtowicz, Grzegorz Czekański (skarbnik) – to najbliżsi współpracownicy Anny Mieczkowskiej. Odbyło się ślubowanie. “Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego…”. Jak stwierdziła Anna Mieczkowska, bardzo ważne obowiązki powierza osobom, którym ufa, wierzy w ich wykształcenie i przygotowanie do pełnienia tak odpowiedzialnych funkcji. Powiedziała również, że dla niej programowo ważna jest ewolucja, nie rewolucja, w swojej pracy łączyć będzie doświadczenie i nowe spojrzenie na miasto.