Facebook blokuje mowę nienawiści

Facebook stał się najbardziej popularnym medium społecznościowym. Niestety, niektórzy użytkownicy, czy głównie ci, którzy zakładają konta, li tylko po to, aby siać zamęt i nienawiść, wykorzystują je do celów niezgodnych z regulaminem, nawet prawem. W związku z narastającą falą “hejtu” FB wprowadza silną i zdecydowaną cenzurę. Blokowane będą posty, w których znajdą się frazy, sugerujące jakąkolwiek ułomność, kalectwo, obrzydzenie, atakowanie osób i grup ludzi, ogólnie mowę nienawiści. Poniżej niektóre wyrazy, które mogą być blokowane:

Nienawidzę, nie lubię, X są najgorsi, zdeformowany, niedorozwinięty, odrażający, brzydki, opóźniony w rozwoju, kretyn, niskie IQ, głupi, idiota, puszczalska, oszust, skąpiec, na krzywy ryj, ohyda, paskudztwo, obrzydlistwo

Należy tu także dodać treści i słowa, które powszechnie są rozumiane jako obraźliwe, namawianie do przemocy, odnoszenie lub porównywanie osób do brudu, bakterii, chorób, odchodów, określanie niższej formy człowieczeństwa, porównywanie do zwierząt, szydzenie z ofiar, nawet jeśli o nie dotyczy konkretnych osób. Co ważne… Dotyczy to treści pisanych, także graficznych i filmowych.
Blokowane będą także treści atakujące cechy chronione, takie jak rasa, pochodzenie, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, płeć, tożsamość płciowa, poważna niepełnosprawność lub choroba.