Dzień Seniora. Podczele

Dzień Seniora był okazją do ponownego spotkania Rady Osiedla nr 9 z mieszkańcami Podczela.

Obecna była prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, oraz radny Artur Dąbkowski. Seniorzy, jak co roku, mieli okazję porozmawiać przy kawie o sprawach, które ich dotyczą, także posłuchać kołobrzeskich poetów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Autorów Polskich. Swoje wiersze czytali: Grażyna Siuda, Marian Jedlecki, Robert. A. Dyduła i Krzysztof Gulik. Muzycznie oprawili spotkanie Maciej Wódz i Janusz Strugała. Seniorzy zgodni byli co do tego, iż takie spotkania, także inne, które dotyczą spraw osiedla, są bardzo potrzebne, integrują mieszkańców, którzy chcą decydować o kluczowych decyzjach. Pomaga w tym bardzo aktywny społecznie Artur Dąbkowski. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości hotelu Mona Liza, który udostępnił salę.