Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Fundacja “Zwyczajnie żyć” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Akademią Piłkarską Kotwica zaprasza na Regionalne Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To pierwsze takie wydarzenie w naszym regionie. Już od godz. 16.00 na Stadionie Miejskim w Kołobrzegu czekać będzie wiele atrakcji!

Swoich wspaniałych podopiecznych i ich prace zaprezentuje Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Będzie można nabyć cuda i zobaczyć, jakie talenty drzemią w osobach, których na co dzień nie doceniamy! Dzięki sprzedanym przedmiotom środki trafią na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej – a jak wiadomo, te jednostki potrzebują ogromnego wsparcia. Liczy się każda złotówka!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy “Okruszek” również przedstawi swoją ofertę i przybliży działanie jednostki. Stowarzyszenie “Przyjaciele Okruszka” również będą mieli swoje miejsce, gdzie będą zbierane środki na działalność Stowarzyszenia. Podopieczni “Okruszka” również potrzebują pomocy!

Swoje stoiska informacyjne zaprezentują poradnie i przedszkola pracujące na terenie miasta i powiatu:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kołobrzeg, ul. Piastowska
Szkoły i Placówki Terapeutyczne “Jaś i Małgosia” Kołobrzeg, ul. Zapleczna
Przedszkolny Oddział Specjalny dla dzieci z autyzmem i Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Równe szanse” Kołobrzeg, ul. Grochowska
Przedszkole Integracyjne “Słoneczny Domek” w Kołobrzegu

Już od godz. 16.00 na stadionie wystąpią dzieci i młodzież – wychowankowie powyższych placówek. Ponadto podczas tego dnia będzie można m. in.:
– obejrzeć i zapoznać się szczegółowo z wozem i sprzętem strażackim (dziękujemy Straży Pożarnej!!!)
– zapoznać się i obejrzeć dokładnie wóz policyjny (dziękujemy kołobrzeskim POLICJANTOM!)
– a takze zapoznać się ze sprzętem ratowniczym WOPR (dziękujemy straży Granicznej!!!)
– popatrzeć na piękne motory, a może nawet przejechać się troszkę…?

Akademia Piłkarska Kotwica rozegra mini – turniej piłki nożnej, zaś o giodz. 19.00 rozpocznie się IV Charytatywny Mecz Piłki Nożnej “Media i Przyjaciele vs Kołobrzeżanie”. Całość zakończy się około godz. 21.00 występem artystów STAND-UP Polska: Piotra Szumowskiego i Dariusza Gadowskiego ze specjalnym programem artystycznym.

Pokażmy osobom niepełnosprawnym, że Stadion Miejski należy również do nich, że mimo niepełnosprawności są pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju, miasta i regionu.

Podczas Regionalnych Obchodów Dnia Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną podkreślimy, że osoby niepełnosprawne mogą, mają i muszą mieć równe prawa w zakresie dostępu do pracy, nauki, możliwości rozwoju, a także coraz szerszego dostępu do terapii i wspierania zarówno od pierwszych dni życia, jak i po zakończonej edukacji. Pokażemy, że osoby niepełnosprawne są w pełni wartościowymi ludźmi i to od nas zależy, jak będą postrzegane w życiu codziennym. Pokażemy, że można z nimi współpracować oraz że należy się im godne szacunku życie codzienne. Te obchody uświadomią zdrowym osobom że to, co dla nas leży na chodniku, dla nich często jest barierą nie do przeskoczenia. Im więcej okażemy empatii osobom niepełnosprawnym, tym więcej radości wróci do nas samych.

Regionalne Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przyczynią się do upowszechnienia wiedzy o ich samych, do zrozumienia ich potrzeb, a także do rozszerzenia świadomości, że są to osoby równie ważne, jak każdy z nas. Głośno podkreślimy, że naszym obowiązkiem jest pomoc i wyczulenie na ich potrzeby.

Obchody tego dnia przykują ponadto uwagę społeczeństwa na wyzwaniach, jakie stawiają przed nim osoby z niepełnosprawnością, a także każą uznać w tych osobach wartość i godność, której tak często dzisiaj się im odmawia, nierzadko już od samego poczęcia.

Szczególne podziękowania składamy Pani Dorocie Rybarskiej-Jarosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Pani Annie Mieczkowskiej, członkini Zarządu Województwa i Prezydentowi Miasta Janusowi Gromkowi za współpracę i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Zadanie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przydzielonych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.