Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg

Drodzy Mieszkańcy,

Nasze miasto przystąpiło do prac nad nową Strategią Rozwoju. Zaplanowaliśmy szereg działań, jak badania i wywiady z mieszkańcami, warsztaty i debaty publiczne oraz trzy spacery badawcze.
Chodźcie z nami!
Spacer badawczy: Rola i wyzwania rozwoju Portu w Kołobrzegu – w świetle wyzwań rozwojowych Miasta Kołobrzeg. Poznajemy Port w Kołobrzegu oraz jego rolę w obecnym i przeszłym rozwoju miasta oraz regionu.

Termin: 13 października 2021 roku, godz. 16:00
Miejsce spotkania: Zarządu Portu Morskiego, ul. Portowa.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uczestnicy zostaną zaproszeni do sali konferencyjnej udostępnionej przez Zarząd Portu Morskiego (w zależności od liczby uczestników w Porcie Handlowym lub Jachtowym)