Giełda staroci. Kołobrzeski Klub Kolekcjonerów

To już jedenasty sezon, w którym grupa zapalonych kolekcjonerów staroci spotyka się w tym miejscu i wystawia swoje zbiory.

Kołobrzeski Klub Kolekcjonera działa pod egidą i opieką Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu. Jak nam powiedział obecny prezes, Witold Łukawski, w roku ubiegłym obchodzona była rocznica 15-lecia jego powstania. W tym czasie zmieniali się prezesi, jak zapewnia obecny, wszyscy o nich pamiętają i odwiedzają ich groby w rocznicę śmierci. Klub wciąż się rozwija przybywają nowi ludzie z całej Polski, a współpraca z dyrektorem RCK oraz władzami miasta bardzo dobrze się układa.

Witold Łukawski zaprasza chętnych, można się kontaktować z nim bezpośrednio, tel. 603 338 630. Jeżeli ktoś ma przedmioty, starocie po swoich rodzicach, dziadkach, zalegają gdzieś na strychu, wszyscy są chętnie przyjmowani w poczet członków klubu. Jest wszakże jeden warunek. Prezes wyznacza osobę wprowadzającą, która w ciągu trzech pierwszych miesięcy weryfikuje niejako nowego członka. Powinien brać udział w wystawach poza sezonowych, w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, właśnie w te dni odbywają się giełdy w RCK. W końcu na zebraniu ogólnym następuje głosowanie, w wyniku którego określa się czy dana osoba spełniła kryteria i może stać się pełnoprawnym członkiem klubu.

Obecnie liczy on stałych dwunastu członków, było dwudziestu dwóch, ale jak mówi Witold Łukawski – byli to ludzie starsi i niestety rok po roku wykruszali się. Najstarszy członek ma obecnie 84 lata! Pan Jurek, na zdjęciu poniżej, nie wyobraża sobie, aby nie brać corocznie udziału w tej giełdzie staroci. Kupić można tu dosłownie wszystko: starą porcelanę, figurki, rzeźby, zegary, monety, medale, pierścienie, stare płyty winylowe, miski i sztućce srebrne… Wszystkiego nie sposób wymienić.

Stoiska wystawiennicze czynne są codziennie od 9.00 – 18.00 od 28 czerwca do 26 sierpnia 2017. Prezes Klubu serdecznie zaprasza mieszkańców, a także turystów, wczasowiczów i kuracjuszy. Stoiska można łatwo zlokalizować z ulicy Walki Młodych lub Sybiraków.

gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-figurki gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-misy-srebrne gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-pierscienie gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-porcelana gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-poroze gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-serwetki gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-tace-najstarszy

Pan Jurek, najstarszy członek Klubu Kolekcjonerów

gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-tace-rzezba gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-tace-srebrne gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-witold-lukawski

Obecny prezes Klubu Witold Łukawski

gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-w-kolobrzegu gielda-staroci-klub-kolekcjonera-kolobrzeg-zegar